Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak – de naam zegt het eigenlijk al een beetje – is een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar is. Als eigenaar ben je in dit geval in alle opzichten verantwoordelijk voor de onderneming.

De eenmanszaak heeft dus geen rechtspersoonlijkheid; het is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Misschien wel het bekendste voordeel van deze rechtsvorm is dat je een eenmansbedrijf snel en eenvoudig kunt oprichten.

Daarnaast heb je bij een eenmanszaak in veel gevallen recht op meer belastingvoordeel dan wanneer je kiest voor, bijvoorbeeld, een besloten vennootschap (BV). Je moet dan wel voldoen aan het urencriterium van de Belastingdienst en nog wat andere regels.

Het voornaamste nadeel van deze rechtsvorm is dat je met jouw privévermogen aansprakelijk zult zijn voor de eventuele schulden die je maakt met het bedrijf.

Fiscaal voordeel door de middelingsregeling

ZPP-ers en freelancers willen nog wel eens een sterk wisselend inkomen hebben. De fiscus heeft hiervoor onder andere een middelingsregeling in het leven geroepen. Bij een sterk wisselend box 1 inkomen kan er een situatie ontstaan, waarbij je meer belasting betaalt, dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen zou zijn geweest.

Tot je 65e jaar is dit mogelijk. Deze middeling van je box 1 inkomen kan aangevraagd worden over drie opvolgende jaren en vanaf 2001 en tot en met het jaar waarin je 65 jaar wordt.
Een handige website is www.berekenhet.nl waarbij jezelf eenvoudig kunt berekenen wat je belastingvoordeel kan zijn.

Facturatiebedrijf.nl gebruikt een G-rekening

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die opdrachtgevers en inleners kunnen gebruiken om loonheffingen, eventueel aangevuld met BTW, te voldoen aan de uitlener / subcontractor of rechtstreeks aan de Belastingdienst. Van een G-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. Deze G-rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen.

Voor het openen van een G-rekening is toestemming nodig van de bank en van de Belastingdienst. Stichting Zelfstandige Professionals Nederland vraagt deze G-rekening altijd standaard aan ter bescherming van de inlener. Sommige opdrachtgevers, met name in de ICT werken liever met een 3-maandelijkse verklaring van een AA – of RA-accountant.
Veiligheid. Het nut van een G-rekening is dat het bescherming biedt bij aansprakelijkheidskwesties rond loonheffingen. In principe is een persoon of bedrijf voor wie arbeid wordt verricht, verantwoordelijk voor het betalen van loonheffing.

Drie uitzonderingen

* Inleners van personeel (normaal zou de uitlener de loonheffing moeten betalen omdat het personeel officieel bij hem in dienst is)
* Aannemers in een keten (normaal zou de onderaannemer de loonheffing moeten betalen omdat het personeel officieel bij hem in dienst is)
* Bestuurders van vennootschappen

Deze drie partijen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor het niet betalen van loonheffingen door anderen. Voor de inleners en aannemers is de G-rekening in het leven geroepen. Deze is in het bezit van de uitlener of de onderaannemer.
De onderneming kan de rol spelen van inlener, uitlener en onderaannemer / subcontractor.
Inlener verantwoordelijk
Wanneer de onderneming geen loonheffing betaalt, is volgens de Belastingdienst de aannemer cq. inlener (als zijnde opdrachtgever) verantwoordelijk. Om je als opdrachtgever hier tegen in te dekken betaal je niet het gehele bedrag van de gerekende kosten aan de onderneming, maar het deel van de loonsom dat overeenkomt met de loonbelasting of premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen op de G-rekening van de onderneming.
In de praktijk is dat ongeveer 30% tot 40% van het factuurbedrag incl. BTW. Bij NEN 4400 gecertificeerde bedrijven die inlener zijn gelden andere percentages.
Deze G-rekening mag alleen gebruikt worden om de loonheffing en -premies aan de Belastingdienst te betalen (of om het loonbelastingdeel van een door hem ingehuurde partij op diens G-rekening of op de rekening van een bedrijfsvereniging te betalen), waardoor de betalende partij is ingedekt tegen loonbelastingfraude.