Facturatiebedrijf.nl gebruikt een G-rekening

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die opdrachtgevers en inleners kunnen gebruiken om loonheffingen, eventueel aangevuld met BTW, te voldoen aan de uitlener / subcontractor of rechtstreeks aan de Belastingdienst. Van een G-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. Deze G-rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen.

Voor het openen van een G-rekening is toestemming nodig van de bank en van de Belastingdienst. Stichting Zelfstandige Professionals Nederland vraagt deze G-rekening altijd standaard aan ter bescherming van de inlener. Sommige opdrachtgevers, met name in de ICT werken liever met een 3-maandelijkse verklaring van een AA – of RA-accountant.
Veiligheid. Het nut van een G-rekening is dat het bescherming biedt bij aansprakelijkheidskwesties rond loonheffingen. In principe is een persoon of bedrijf voor wie arbeid wordt verricht, verantwoordelijk voor het betalen van loonheffing.

Drie uitzonderingen

* Inleners van personeel (normaal zou de uitlener de loonheffing moeten betalen omdat het personeel officieel bij hem in dienst is)
* Aannemers in een keten (normaal zou de onderaannemer de loonheffing moeten betalen omdat het personeel officieel bij hem in dienst is)
* Bestuurders van vennootschappen

Deze drie partijen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor het niet betalen van loonheffingen door anderen. Voor de inleners en aannemers is de G-rekening in het leven geroepen. Deze is in het bezit van de uitlener of de onderaannemer.
De onderneming kan de rol spelen van inlener, uitlener en onderaannemer / subcontractor.
Inlener verantwoordelijk
Wanneer de onderneming geen loonheffing betaalt, is volgens de Belastingdienst de aannemer cq. inlener (als zijnde opdrachtgever) verantwoordelijk. Om je als opdrachtgever hier tegen in te dekken betaal je niet het gehele bedrag van de gerekende kosten aan de onderneming, maar het deel van de loonsom dat overeenkomt met de loonbelasting of premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen op de G-rekening van de onderneming.
In de praktijk is dat ongeveer 30% tot 40% van het factuurbedrag incl. BTW. Bij NEN 4400 gecertificeerde bedrijven die inlener zijn gelden andere percentages.
Deze G-rekening mag alleen gebruikt worden om de loonheffing en -premies aan de Belastingdienst te betalen (of om het loonbelastingdeel van een door hem ingehuurde partij op diens G-rekening of op de rekening van een bedrijfsvereniging te betalen), waardoor de betalende partij is ingedekt tegen loonbelastingfraude.